Home
Debt Control
Incasso
Handels- en Kredietinformatie
Detachering
Clientlogin
Username
Password
 
Handels- en Kredietinformatie

Algemeen:
- geen ingewikkelde berekeningen van eenheden/modules, maar een    vaste prijs per rapport
-  reserveringen hebben geen vooraf bepaalde looptijd
-  maandelijks verbruiksoverzicht

Kwaliteit:
De handelsinformatie-rapporten van Debt Control worden niet standaard uit een databestand geleverd. Op het moment van aanvraag worden de gegevens geactualiseerd zodat onze rapporten een reële weergave geven van de huidige situatie.

Contactpersoon:
Persoonlijk contact tussen Debt Control en haar opdrachtgever is ook voor de afdeling handelsinformatie van belang. Voor eventuele vragen kunt u daarom terecht bij uw vaste contactpersoon.

Rapportvormen:
Verkorte rapport: Het betreft een gecomprimeerd rapport waarin een duidelijke identificatie gegeven word van uw afnemer. Onder "bijzonderheden" worden de voor en de beoordeling van belang zijnde bijzondere gegevens nader toegelicht.

Handelsinformatie rapport: Buiten de identificatie van uw afnemer word in dit rapport onder andere nader ingegaan op eventuele juridische verbindingen en de financiële positie.

Supplementen: Op aanvraag kunnen bovengenoemde rapporten aangevuld worden met een balans en V & W rekening.

Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder nummer 640/92.

Nieuws
Er is geen nieuws op dit moment
 
Contact
Debt Control
Hovenierstraat 102
2671 DB Naaldwijk

Tel. 0174 621822
Fax. 0174 620574
@. info@debtcontrol.nl