Home
Debt Control
Incasso
Handels- en Kredietinformatie
Detachering
Clientlogin
Username
Password
 
Incasso

Incasso-traject:
Debiteur wordt door ons schriftelijk gesommeerd . Bij het uitblijven van een reactie zal Debt Control telefonisch tot incasseren overgaan en worden de verhaalsmogelijkheden van debiteur onderzocht. Indien noodzakelijk zal, in overleg met u, tot het nemen van rechtsmaatregelen worden overgegaan.

Contactpersoon:
Uw dossiers worden behandeld door èèn vaste contactpersoon.

Stand van Zaken:
U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop van de dossiers. Van alle door Debt Control gevoerde of ontvangen correspondentie ontvangt u een copie.

Provisie:
Deze is alleen verschuldigd over het geïncasseerde bedrag alleen indien Debt Control de provisie niet op de debiteur kan verhalen.

Looptijd:
In de minnelijke fase zullen uw dossiers, zoveel mogelijk, binnen 2 maanden worden afgehandeld.

Dossierkosten:
Buiten de burokosten en eventuele provisie over geïncasseerde bedragen worden u gedurende de minnelijke behandeling van het dossier geen andere kosten in rekening gebracht. Indien Debt Control, in samenspraak met u, overgaat tot gerechtelijke invordering dan zullen de hiermee samenhangende kosten o.a. griffierechten, advocaat en deurwaarderskosten, juridische handelingen, indien niet verhaalbaar op uw debiteur, aan u worden doorbelast.

Nieuws
Er is geen nieuws op dit moment
 
Contact
Debt Control
Hovenierstraat 102
2671 DB Naaldwijk

Tel. 0174 621822
Fax. 0174 620574
@. info@debtcontrol.nl